Lapina, Zorg voor Konijnen
Home
Het konijn
Adoptievoorwaarden
Adoptiekonijnen
Bach Bloesems
Vakantie-opvang
Berichten
Sponsors
Contact
Ziekenboeg, mogelijk zwangere dames en babies
Voedsters
Rammen
Stelletjes
Lapina-konijntjes
Nieuw thuis gevonden!
Adoptiekonijnen
De konijntjes die bij ons in de opvang binnenkomen, zijn dumpers. Ze worden door de dierenambulance binnengebracht. Vaak zijn de konijntjes ernstig ziek door verwaarlozing of doordat ze gedumpt zijn en moeten ze in de opvang verblijven, totdat ze volledig hersteld zijn.
Soms komen er ook meisjes binnen die mogelijk zwanger zijn. Ze blijven hier, meestal in een pleeggezin, om af te wachten of ze babies bij zich dragen.
Als er erg jonge konijntjes bij ons binnengebracht worden, blijven ze ook een tijdje hier, tot ze oud genoeg zijn om op hun eigen pootjes te staan.
Wil je een bijdrage leveren aan de (medische) zorg voor deze konijnen, maak dan ene donatie over op rekeningnummer NL58 RABO 0133.884.910 t.n.v. Stg. Konijnenopvang Lapina o.v.v. Ziekenboeg.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
<< Alle categorieën
0 Totaal items