Lapina, Zorg voor Konijnen
Home
Het konijn
Vaste Bewoners
Bach Bloesems
Sponsors
Contact
Aanschaf
Huisvesting
Speelgoed
Optillen
Gedrag
Myxomathose en VHS type 1 en 2
Ziekten
Voeding
Nageljes
Tandjes
Oortjes
Vacht
EHBO
Vervoeren
Informatie van het LICG
Het konijn

 

Konijnen zijn ontzettend leuke, gezellige en intelligente dieren. Ze zijn een bron van vreugde en dankbaarheid. Helaas krijgen veel konijnen niet de gelegenheid om te laten zien wie ze zijn. Konijnen zijn veel te lang weggestopt en respectloos behandeld. Een van onze doelen is om hier verandering in te brengen en dat we gaan zien en ervaren hoe bijzonder en speciaal konijnen zijn.

Konijnen worden vaak als knuffeldier aangeschaft, zonder dat er goed over nagedacht is. De informatie die de verkoper meegeeft, is meestal niet volledig met alle gevolgen vandien. Met regelmaat gebeurt het ook dat de doorgaans te jonge konijnen, niet goed gesocialliseerd zijn. 
 
Vaak ontstaan gedragsproblemen bij konijnen door de situatie waarin ze zich bevinden en blijkt een vals konijn gefrustreerd te zijn, omdat het niet kan rennen, spelen, springen en graven. Allemaal natuurlijke eigenschappen van een konijn. En het missen van een maatje. Konijnen zijn sociale dieren. Ze hebben een maatje nodig om mee te kunnen rennen, spelen, springen en graven. En zeg nou zelf: samen eten is toch veel gezelliger. Ook een konijn dat verkeerde voeding krijgt, kan gedragsproblemen vertonen. Onderzoek heeft onder andere aangetoond dat een konijn dat altijd hooi tot zijn of haar beschikking heeft, natuurlijker gedrag vertoont dan een konijn die dit niet heeft. Een konijn kan niet praten, dus zal middels stampen, bijten of knagen moeten laten merken dat het ergens niet mee eens is. Als je voor konijnen kiest, zul je zoveel als mogelijk rekening moeten houden met de wensen en het natuurlijk gedrag van konijnen. Alleen dan kunnen konijnen hun fantastische karakter laten zien. Daarom is het van groot belang dat er goede informatie wordt verstrekt en dat we ons ervan bewust worden wat het inhoud om voor een konijn te mogen zorgen. Het is een gunst om voor konijnen te mogen zorgen. Als je goed naar ze kijkt, zul je zien dat ze jou dankbaar zijn en op hun beurt zullen konijnen je leren om te genieten van de kleine, simpele dingen.

Helaas zijn er nog veel trieste situaties waarvan de oorzaak bij de onwetendheid van de mensen ligt en waar het konijn vervolgens de dupe van is. 2 Rammetjes of 2 voedsters, het gaat goed samen, totdat ze volwassen worden. Ze kunnen elkaar letterlijk doodvechten! Een konijn en een cavia? Nee, ook dit gaat niet samen. Konijnen en cavia's zijn totaal verschillende dieren. Ze communiceren anders, ze hebben ander voer nodig. En waarom denk je dat een konijn zo'n mooi en atletisch lichaam heeft gekregen? Niet om in een hokje te zitten, maar juist om te kunnen rennen en springen, alleen zo kan een konijn laten zien hoe blij het is.
Bekijk ook maar eens dit filmpje: www.youtube.com/embed/m4z_Mrg-lpc

Mocht je om wat voor reden dan ook niet meer voor je konijn(en) kunnen zorgen, laat ze dan niet los in de vrije natuur, maar breng je konijn(en) naar een konijnenopvang. Een tam konijn heeft geen overlevingsinstinct en zal het in de natuur niet redden. Ze hebben bijvoorbeeld nooit geleerd om hun eigen voedsel te zoeken en het voedsel wat ze vinden, daar zijn ze niet aan gewend, waardoor er darmploblemen zullen ontstaan. Ze worden ziek en zullen uiteindelijk een langzame pijnlijke dood sterven. Konijnen zijn prooidieren. Ze kunnen ook worden gegrepen en worden opgegeten door roofdieren.

Beste mensen, het spreekwoord is er niet voor niets: bezint eer ge begint.

 
Stg. Konijnenopvang Lapina is een volledig vrijwillig particulier initiatief en ontvangt géén subsidie voor het werk dat zij doet. Donaties zijn dan ook zeer welkom op rekno. NL58 RABO 0133.884.910 t.n.v. Stg. Konijnenopvang Lapina te Andel