Lapina, Zorg voor Konijnen
Home
Het konijn
Adoptievoorwaarden
Adoptiekonijnen
Bach Bloesems
Vakantie-opvang
Sponsors
Contact
Aanschaf
Huisvesting
Speelgoed
Optillen
Gedrag
Myxomathose en VHS type 1 en 2
Ziekten
Voeding
Nageljes
Tandjes
Oortjes
Vacht
EHBO
Vervoeren
Informatie van het LICG
Huisvesting
Zowel binnen- als buitenkonijnen hebben een ruim hok nodig met voldoende uitloopmogelijkheden (dag en nacht) en schuilmogelijkheden. Daarnaast moet een hok minimaal zijn voorzien van bodembedekking, een voerbak, een drinkflesje of een drinkbak, een hooibal/ruif, eventueel een toilet en speelgoed.
 
Als de konijnen binnen komen te wonen, dan is het noodzaak dat de konijnen, afhankelijk van hoe groot ze zijn, een ruim binnenhok  hebben + een ren aan het binnenhok, zodat de konijnen altijd (dus dag en nacht) de beschikking hebben over extra ruimte waar ze lekker in kunnen rennen. Het lijfje van een konijn is tenslotte ontwikkeld om hard te rennen en hoog te springen. Het is dan ook van belang dat konijnen hun lijfje in topconditie kunnen houden.
Zoals bekend, zijn konijnen dol op knagen. Houdt er dan ook rekening mee dat alle (stroom)kabels veilig zijn opgeborgen. Konijnen zien (stroom)kabels als een soort van wortels die opgeruimd moeten worden. Zet giftige planten ver uit de buurt van de konijnen en let op eventuele vallende bladeren die ook erg giftig kunnen zijn. Tamme konijnen weten, in tegenstelling tot wilde konijnen, niet het verschil tussen giftige en niet giftige planten. Zoals al eerder gezegd, zijn konijnen dol op knagen. Niet alleen aan kabels, maar zeker ook aan meubels. Hoe meer je konijnen zich vervelen, hoe meer ze je huis al dan niet met hun tandjes gaan onderzoeken. En neem het ze niet kwalijk, het knagen is immers een natuurlijk gedrag. Ze zijn geweldige slopers en behang scheuren kunnen ze als de beste. Zorg dus voor voldoende speelgoed en vervang of wissel dit regelmatig, zodat de konijnen telkens weer iets nieuws hebben om te onderzoeken. Let er ook op dat je je konijnen niet pal in de zon zet of dichtbij de verwarming. Konijnen kunnen hierdoor echt oververhit raken. Zet de konijnen ook niet op een vochtige of tochtige plaats. Hierdoor kunnen de konijnen erg ziek worden.
 
Ook als de konijnen buiten komen te wonen, geldt dat zij een ruim hok met voldoende schuilmogelijkheden, alsmede uitloopmogelijkheden nodig hebben. Voorts is het noodzakelijk dat het hok vocht- en tochtvrij is. Het hok moet iets van de grond af staan. Daarnaast moet het hok op een beschutte plaats staan, zodat er geen regen en wind in het hok kan slaan. Ook moet het hok uit de zon staan. Aan het hok dient een ruime ren te zitten, zodat de konijnen zich (dag en nacht) lekker vrij kunnen bewegen en hun lijfje kunnen gebruiken waarvoor het gemaakt is. Voldoende speelgoed zal ervoor zorgen dat de konijnen niet hun hok als knaagobject zullen gaan gebruiken (uitzonderingen daargelaten).
 
Ook voor buiten geldt dat giftige planten uit de buurt van de konijnen moeten worden gehouden. 

Richtlijnen voor de rennen:
Hok Dwergkonijnen (ca 1-1,5 kg) : minimaal 2 m²
Hok Middelmaatkonijnen (ca 1,5 kg - 3 kg): minimaal 3 - 4 m²
Hok Grote konijnen (ca 4 kg en zwaarder): minimaal 5 - 8 m²

Zie ook Voorbeelden van goedgekeurde verblijven http://www.lapina.nl/goedgekeurdeverblijven.php