Lapina, Zorg voor Konijnen
Home
Het konijn
Adoptievoorwaarden
Adoptiekonijnen
Bach Bloesems
Vakantie-opvang
Sponsors
Contact
Adoptievoorwaarden
Voorbeelden van goedgekeurde verblijven
Adoptievoorwaarden

·          Onze konijnen mogen niet worden gebruikt voor menselijke of dierlijke consumptie.
·          Onze konijnen mogen niet worden weggegeven of verkocht.
·          Met onze konijnen mag niet worden gefokt.
*         De konijnen blijven, ondanks adoptie, eigendom van Stg. Konijnenopvang Lapina.

·          Als het konijn ziek is, dan gaat u ermee naar de dierenarts.
·          U zorgt ervoor dat het konijn een ruime huisvesting tot zijn beschikking heeft. Dit geldt voor zowel binnen als                                              buitenshuis.
·          Als u een koppel konijnen van ons heeft en 1 daarvan komt te overlijden, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen. Tevens           dient u ervoor te zorgen dat het overgebleven konijn zo spoedig mogelijk een nieuw vriendje krijgt. Indien u dit niet wilt, dan                bent u verplicht het achtergebleven konijn terug te brengen naar Lapina, Zorg voor Konijnen.
·          Heeft u één konijn van ons, en zijn/haar vriendje komt te overlijden, dan geldt hetzelfde als hierboven.
·          Mocht u niet meer in staat zijn de konijnen te verzorgen, dan brengt u ze terug naar de opvang.
·          Na adoptie hebben wij nog enkele malen contact met u om te kijken hoe het gaat, tevens hebben wij het recht om                            een keer bij u te komen kijken. Indien de dieren niet op de juiste manier verzorgd of gehouden worden, dan hebben wij het                recht de konijnen mee terug te nemen naar de opvang.
·          Kosten voor een voedster bedragen € 30,00.
·          Kosten voor een gecastreerde ram bedragen € 45,00
·          Kosten voor een koppel € 70,00.
·          Voor de verzorging van het konijn/de konijnen vragen wij een vrijwillige bijdrage.

 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.