Lapina, Zorg voor Konijnen
Home
Het konijn
Vaste Bewoners
Bach Bloesems
Sponsors
Contact
Home

Welkom! 

Lapina heeft als doel een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het welzijn van konijnen.

Stichting Konijnenopvang Lapina te Andel vangt niet herplaatsbare konijnen op. Deze konijnen zullen dus niet worden herplaatst, maar mogen in onze opvang blijven wonen in een konijnengroep.

Het opvangen van konijnen, kost al gauw € 30,00 per maand per konijn. Denk hierbij aan de entingskosten, castratiekosten, dierenartskosten, medicijnen, voer, hooi, stro en zaagsel, brandstof voor de bezoeken aan de dierenarts en de leveranciers voor voer, hooi, stro en zaagsel, alsmede het wegbrengen van de mest, materiaal voor het opknappen van de hokken enz. Donaties zijn dan ook welkom!


Daarnaast is Lapina gespecialiseerd in konijnengedrag. Door middel van een intensieve aanpak al dan niet met behulp van de Bach Bloesemremedie, kunnen we ervoor zorgen dat de konijnen die hier komen middels de Bachbloesemremedie ondersteund worden en het konijn weer lekker in zijn of haar konijnenvelletje zit.


Stg. Konijnenopvang Lapina is een volledig vrijwillig particulier initiatief en ontvangt géén subsidie voor het werk dat zij doet. Donaties zijn dan ook zeer welkom op rekno. NL58 RABO 0133.884.910 t.n.v. Stg. Konijnenopvang Lapina te Andel

 Alvast heel erg bedankt!
Dit informatieve boekje is te koop via onze opvang en kost € 14,95. 

Wil je dit boekje graag kopen, stuur dan een e-mail naar konijnenopvanglapina@gmail.com